Aktuality
Ryhlý kontakt
10. 1. 2015

tel.: +420 602 579 913

email: info@dvorakja.cz

číst více

Zobrazit všechny novinky

Ekonomické poradenství

Ekonomickým poradenstvím sleduji posílení konkurence schopnosti firmy zprůhledněním jejího stavu tak, aby majitelé a top management mohli pružně reagovat na aktuální podněty jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí.

Podnikatelské záměry

Výchozím předpokladem úspěchu je kvalitní, dobře zpracovaný a vhodně prezentovaný podnikatelský záměr. Při jeho přípravě je nutné mít na paměti, že každý podnikatelský záměr má konkrétního adresáta, ať je to banka, investor, obchodní partner nebo někdo jiný. Rozsah, obsah a způsob jeho prezentace je do značné míry závislý právě na tom, komu bude podnikatelský záměr předložen a s jakým cílem.

Nabízím konzultace a spolupráci při zpracování podnikatelských záměrů.


Analýzy hospodaření

Základním nástrojem poznání ekonomického stavu firmy a trendů, které ekonomika sleduje, je finanční analýza účetních výkazů. Ukazuje na potenciální rizika a připravuje půdu pro jejich odstranění. Výsledky finanční analýzy obvykle vyvolají potřebu hlubších analýz vycházejících z nezveřejňovaných dat a podrobně zkoumajících jednotlivé firemní procesy.

Nabízím zpracování finanční analýzy za 4 po sobě jdoucí účetní období včetně porovnání základních ukazatelů s průměrem za odvětví dle CZ NACE. Po dohodě je možné také finanční analýzu rozšířit o porovnání s konkurencí.


Finanční plánování a rozpočtování

Tak jako účetní výkazy mapují minulost, tak finanční plány a rozpočty mapují budoucnost definováním trajektorie rozvoje firmy. Nejdůležitější při jejich přípravě je poctivost, jinými slovy „nelhat si do vlastní kapsy“. Jenom tak bude plán i rozpočet představovat spolehlivý kompas pro kapitána firmy.

Nabízím konzultace a asistenci při zpracování finančních plánů a rozpočtů, případně také formou workshopu pro pracovníky odpovědné za jejich přípravu, který povedu přímo ve firmě.


Reporting a controlling

Na plány a rozpočty plynule navazují další dva vnitropodnikové procesy, a to reporting a controlling. Reporting je systém vnitrofiremních zpráv a výkazů potřebných ke kontrole a vyhodnocování dosavadního vývoje hospodaření ve vazbě na existující plány a rozpočty. Kontrola, vyhodnocení výsledků kontroly a návrhy na změny vedoucí k odstranění zjištěných odchylek, to už je, zjednodušeně řečeno, úloha controllingu.

Nabízím konzultace a asistenci při zavádění reportingu a controllingu ve firmě, případně také formou workshopu pro pracovníky odpovědné za jejich přípravu, který povedu přímo ve firmě.


Řízení pohledávek

Pohledávky z obchodního styku jsou nejdůležitějším zdrojem financování činnosti firmy. Funkční systém jejich řízení snižuje objem vymáhaných pohledávek, snižuje náklady vyvolané vymáháním a minimalizuje ztráty vzniklé z obchodního styku.

Nabízím konzultace a asistenci při přípravě a zavádění systému řízení pohledávek včetně případného workshopu pro odpovědné pracovníky firmy.

 

Nečekejte na zítřek a domluvte si nezávaznou konzultaci již dnes:

+420 602 579 913

dvorakja@atlas.cz